• ชุดกระเป๋าจัดระเบียบ
 • ชุดกระเป๋าจัดระเบียบ สำหรับจัดเก็บสัมภาระ ให้เป็นระเบียบในการเดินทาง หมดปัญหาสิ่งของหาย สะดวกในการค้นหาสิ่งของได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถจัดเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นหมวดหมู่
 • จัดเก็บเสื้อผ้า, ผ้าขนหนู, ชุดชั้นใน, รองเท้า จัดเก็บเครื่องประดับ, โทรศัพท์ และแท็บแล็ต ฯลฯ โดยไม่ปะปนกัน
 • ค้นหาสิ่งของได้อย่างง่ายดาย หมดปัญหาสิ่งของหาย
 • ขนาดกระเป๋าตาข่าย (L) ก 11 x ย 41.5 x สูง 32.5 ซม.
 • ขนาดกระเป๋าตาข่าย (M) ก 11 x ย 34 x สูง 28.5 ซม.
 • ขนาดกระเป๋าตาข่าย (M) ก 10.5 x ย 28 x สูง 20 ซม.
 • ถุงซิป (L) ก 23.5 x ย 34 ซม.
 • ถุงซิป (M) ก 27 x ย 23 ซม.
 • ถุงซิป (S) ก 26 x ย 16 ซม.
 • ถุงหูรูด ก 25.5 x ย 35.5 ซม.
 • มีจำนวน 7 ใบ