"ไ ม่ ต้ อ ง มี ทุ ก อ ย่ า ง
ค่อยๆ ” สร้าง ” ไปด้วยกันนะ. 😉💑 #GF #Gianferrente "
...

14 1

งานอาจจะหยุดวันเสาอาทิตย์ แต่รักเธอนั้นไม่มีวันหยุด 😘 #GF #Gianferrente ...

24 0

เราไม่สนหรอกว่าเธอผ่านอะไรมา แต่ถ้าเธอผ่านร้านกาแฟ ฝากซื้อด้วยนะ 😅 #ของขวัญคุณเขา #Gianferrente ...

2 0