"ไ ม่ ต้ อ ง มี ทุ ก อ ย่ า ง
ค่อยๆ ” สร้าง ” ไปด้วยกันนะ. 😉💑 #GF #Gianferrente "
...

14 1

จีบได้นะ ข้อเสียไม่มี ส่วนข้อดี ยังหาไม่เจอ 😅 #กระเป๋าคาดอก #gianferrente ...

0 0

เราไม่สนหรอกว่าเธอผ่านอะไรมา แต่ถ้าเธอผ่านร้านกาแฟ ฝากซื้อด้วยนะ 😅 #ของขวัญคุณเขา #Gianferrente ...

2 0