การคืนเงิน

บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพบรรจุหีบห่อ ยังไม่ได้มีการเปิดใช้งาน หากต้องการคืนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดในการเลือกสี ขนาด หรือต้องการฟังก์ชันที่แตกต่างจากเดิม หรือถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสินค้า สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อได้ ที่นี่ 

การเปลี่ยนคืนสินค้า

เราอยากให้คุณประทับใจในสินค้าของเรา ดังนั้น หากสินค้าที่คุณได้รับไม่เป็นที่พึงพอใจ รบกวนติดต่อเราที่อีเมลล์ รบกวนระบุ หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อสินค้า สี และแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทางบริษัทฯตรวจสอบรายการสินค้าในคลัง ซึ่งถ้าหากสินค้าหมด เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านได้

หากท่านยินดีที่จะส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนคืน เราจะติดต่อกลับทางอีเมลล์อีกครั้ง เพื่อแนะนำวิธีการส่งเปลี่ยนคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

ระยะเวลา : กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี

เงื่อนไข : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้ายังไม่ได้เปิดใช้งาน อยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง เช่น ถุงผ้า ป้ายราคาและกล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าที่ส่งคืนนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบทุกรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/คืนเงิน ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น มีรอยขีดข่วน ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่มีป้ายราคาหรือป้ายฉลาก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของทางบริษัทฯ หรือในกรณีการแลกเปลี่ยน/คืนสินค้าถูกละเมิดจากบุคคลอื่น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

การจัดส่งไปรษณีย์ : ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง ในกรณีการเปลี่ยนสินค้าครั้งแรก ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้า แต่หากมีการขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อเดียวกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มเติม ในการจัดส่งสินค้ากลับครั้งต่อไปค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับที่อยู่ปลายทางและจำนวนสินค้า

ในระหว่างจัดส่ง สินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมดจนกว่าจะถึงบริษัท ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านบรรจุสินค้าได้อย่างเรียบร้อยและไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายระหว่างทาง แนะนำให้ลูกค้าเก็บหลักฐานใบเสร็จการจัดส่ง จนกว่าบริษัทจะได้รับสินค้า ในกรณีส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการจัดส่งที่สามารถติดตามพัสดุได้ ทางบริษัทไม่รับประกันว่าจะได้รับสินค้าที่ส่งคืน ทางบริษัทไม่รับประกันว่าจะได้รับสินค้าที่ส่งคืน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนคืนสินค้าได้อย่างครบถ้วนแล้ว