การดูแลสินค้า

Gian Ferrente เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อมั่นใจว่าเครื่องหนัง Gian Ferrente ที่ลูกค้าได้รับไปมีอายุการใช้งานยาวนาน

คำแนะนำในการดูแลรักษา

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและความชื้น รวมถึงการสัมผัสกับน้ำหอมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • หากกระเป๋ามีการเปียกชื้น ห้ามเช็ดหรือถูกระเป๋าโดนเด็ดขาด
  • หลีกเลี่ยงการกดทับ และไม่บรรจุสิ่งของมากเกินไปเพราะอาจทำให้กระเป๋าเสียรูปได้
  • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเพื่อการใช้งานอื่นๆ เช่น ยาขัดรองเท้า น้ำมันสน น้ำมัน น้ำยาขจัดคราบ แอลกอฮอล์ หรือตัวทำละลาย
  • ห้ามวางกระเป๋าไว้กับวัสดุที่หยาบหรือกัดกร่อนเป็นเวลานาน
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีสีอ่อน (เช่น สีขาวและสีเบจ) ด้วยวัสดุของกระเป๋าเป็นสีเข้ม อาจทำให้วัสดุที่เคลือบกระเป๋า หรือสีเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
  • เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บกระเป๋าในถุงผ้าโดยตั้งตรง เพื่อรักษารูปร่าง และใส่กระดาษหรืออุปกรณ์จัดทรงใส่ลงในกระเป๋า
  • ชิ้นส่วนโซ่โลหะและตัวยึดของกระเป๋าควรขัดด้วยผ้าชามัวร์หรือผ้าไมโครไฟเบอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนักงานของ Gian Ferrente หรือส่งอีเมลมาที่

การรับประกันสินค้า

ทางบริษัทรับประกันสินค้า Gian Ferrente ทั้งหมด ที่ชำรุดจากวัสดุหรือกระบวนการผลิต โดยเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับสินค้าราคาปกติ และระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นลดราคามากกว่า 50% ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมสินค้าหากเกิดการชำรุดเนื่องจากวัสดุหรือกระบวนการผลิตเท่านั้น (เช่น ที่จับ ซิป หรือตัวล็อคชำรุด) ความคลาดเคลื่อนของสี รอยหรือสิ่งผิดปกติในหนังธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระบวนการฟอกและย้อมสีตามธรรมชาติ จึงไม่จัดว่าเป็นตำหนิ

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการที่สินค้าชำรุดเนื่องจากการโจรกรรม ความเสียหายจากอุบัติเหตุ และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น การบรรจุของมากเกินไป การดัดแปลงสินค้าด้วยตนเอง การโยน การดึง หรือการกดทับสินค้าอย่างรุนแรง

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดวิธี ทำให้เกิดความเสียหายด้านความสวยงามของกระเป๋า (เช่น หนังที่มีรอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนจากการใช้งาน) และความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น สิ่งของในกระเป๋าสูญหาย การเสื่อมสภาพตามการใช้งานและระยะเวลาในการใช้งาน เป็นต้น

ทางบริษัทไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม รวมถึงสายการบิน หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ (เช่น ความเสียหายจากสายการบินหรือขนส่ง ได้แก่ การเสียรูป รอยแตกหัก รอยขีดข่วน การสึกหลอ เป็นต้น) แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าทันที หลังจากได้รับสินค้าจากการขนส่ง และสามารถแจ้งความเสียหายต่อพนักงานขนส่งโดยทันทีในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เนื่องจากว่ามีประกันอยู่แล้ว ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับกระป๋าเดินทางที่เกิดความเสียหายในสนามบินทุกสายการบิน โดยแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องเก็บสัมภาระ

ในกรณีที่มีการเรียกร้องการรับประกันที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ทางบริษัทจะทำการซ่อมสินค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัท เมื่อลูกค้ามีการแนบใบเสร็จจากการสั่งซื้อตั้งแต่แรกมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบประกันของสินค้า  สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งซ่อมสินค้าให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง การรับประกันสินค้าและการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด จะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินสาเหตุของความเสียหายของสินค้าว่าเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือความผิดพลาดจากกระบวนการการผลิต

ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากระยะเวลารับประกันสินค้า หรือลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีให้บริการซ่อมสินค้าหากประเมินแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการซ่อมได้ แต่ทางลูกค้าจะต้องติดต่อและส่งรายละเอียดมาให้กับบริษัทฯ หรือพนักงานประจำสาขาที่ท่านซื้อสินค้ามา ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบค่าขนส่ง และค่าภาษีโดยรวมทั้งหมด ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งสินค้าคืนตามจริง ในการรับประกันสินค้าจะให้สิทธิ์จากทางผู้ผลิต การเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าและสภาพใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของทางบริษัท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ต่อการปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้าตามดุลยพินิจ ลูกค้าจะต้องยอมรับสภาพของสินค้าที่ได้รับการซ่อมโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้ากระเป๋าเดินทางในประเทศ

1. กระเป๋าเดินทางภายใต้ ยี่ห้อ ของ Gian Ferrente จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการการผลิตเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธีเช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋าจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ รอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้ หากต้องการเก็บรักษากระเป๋าเดินทางไว้ใช้ได้นานขึ้น ควรจัดเก็บในพื้นที่ ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนและไม่ชื้นจนเกินไป และลูกค้าควรจะนำกระเป๋าเดินทางออกมาใช้อย่างสม่ำเสมอ

2. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครองการรับประกันสินค้า

3. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้

4. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าราคาปกติ 1 ปี และสินค้าลดราคา 6 เดือน กรณีที่นำส่งสินค้ามาที่บริษัท ทางบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับในการจัดส่งสินค้ากลับ 200 บาทต่อ 1 ใบ หากอยู่ในช่วงระยะเวลาประกันบริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่และค่าบริการซ่อม

5. ในกรณีที่ระยะประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการซ่อมสินค้า แต่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ ในส่วนของค่าบริการการซ่อมและค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ทางแผนกซ่อมสินค้าเป็นผู้ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม

6. ระยะเวลาการซ่อมปกติ 30- 45 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่กระเป๋าเดินทางถึงบริษัท

7. เมื่อรับกระเป๋าจากสายการบินหรือสนามบิน หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุดหรือแตกหัก ลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ จุดบริการได้เลย ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋า ผ่านศุลกากร (บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทางใดๆทั้งสิ้น