Gian Ferrente พวงกุญแจ พวงกุญแจหนังแท้ พวงกุญแจบ้าน พวงกุญแจรถ พวงกุญแจหนังห้อยกระเป๋า พวงกุญแจหนังดีไซน์เก๋

ขนาด ก 7 x ย 10.5 cm.

วิธีใช้

– 1 ช่องเก็บลูกกุญแจ

– ใช้ห้อยกุญแจบ้าน กุญแจรถ เก็บกุญแจ