Wallet No.07 SS Collection
– ขนาด 9 x 11.5 x 1 cm.
– 13 ช่องใส่บัตร
– 1 ช่องตาข่ายใส่รูป
– 2 ช่องใส่ธนบัตร
– ผลิตจากหนังวัวแท้อิตาลี 100%

Keychain No.24 SS Collection
– พวงกุญแจหนังแท้
– ผลิตจากหนังวัวแท้อิตาลี 100%