• ดินสอปลูกได้
  • ดินสอต้นไม้ สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีสีสันจากธรรมชาติ โดยการปลูกพืชผักสวนครัวจากดินสอที่ใช้แล้ว ส่งเสริมการทำกิจกรรมการปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติ
  • ดินสอไม้
  • แกรไฟต์ ( ไส้ดินสอ )
  • ขนาด ก 0.25 x ย 7.15 นิ้ว
  • มีเมล็ดพันธุ์ (พริก, กะเพรา)
  • รายละเอียดสินค้า และการใช้งาน
  • เมื่อใช้ดินสอเขียนจนใกล้หมด หรือไม่สามารถใช้ต่อได้ ให้นำส่วนหัวของดินสอมาปักลงในกระถางดินที่เตรียมไว้และรดน้ำ รอประมาณ 5-10 วัน เมล็ดพันธุ์จะงอกออกมาเป็นต้นกล้า หลังจากนั้นประมาณ 25 – 30 วันค่อยย้ายต้นกล้าไปปลูกได้ วัสดุ/อุปกรณ์ที่เตรียมไว้