Wallet No.07-1 Liberty Collection
– 13 ช่องใส่บัตร
– 1 ช่องตาข่ายใส่รูป
– 2 ช่องใส่ธนบัตร
– ผลิตจากหนังวัวแท้อิตาลี 100%

Keychain No.19 Liberty Collection
– พวงกุญแจหนังแท้
– ผลิตจากหนังวัวแท้อิตาลี 100%