กระเป๋าใส่บัตร/กระเป๋าใส่นามบัตร
– ขนาด 7.5×10 ซม.
– จุบัตรได้มากกว่า 6 ใบ+
– ช่องอเนกประสงค์ด้านบน
– ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนังคนไทย มานานกว่า 30 ปี